11.03.2020

TIEDOTTEET 13.3. ja 17.3. ja 7.4.2020 toimista Itä-Helsingin musiikkiopistossa koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi

13.3.2020 TIEDOTE toimista Itä-Helsingin musiikkiopistossa koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi 


Suuret konsertit ja tapahtumat sekä kaikki matkat ja vierailut perutaan 31.5.2020 eli IHMO:n kevätlukukauden loppuun asti - myös kesäkuun orkesterikiertueet. Päätös pohjautuu Suomen hallituksen sekä Sosiaali- ja terveysministeriön/Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksiin koronaviruksen etenemisen estämiseksi rajoittamalla tarpeetonta matkustamista ja suurten joukkojen sosiaalisia lähikontakteja. Noudatamme myös osalta yleisohjetta: ulkomaanmatkan jälkeen pysytään kotona 2 viikkoa.

 

Opetustoiminta yksilöopetuksessa ja pienryhmissä (sisältäen muskaritoiminnan) jatkuu normaalisti, ellei viranomaiset toisin päätä. Poikkeuksena on orkesteri- ja kuorotoiminta, joissa paikalla on suurempi joukko kerrallaan: ryhmille tulee erillinen tiedote siitä, miten opetus jatkuu kevään aikana. Olemme varautuneet opettamaan yksilötunteja siihen asti, kunnes AVI:sta tulee mahdollinen määräys oppilaitoksen sulkemiseen (koskee silloin myös peruskouluja). Valmistaudumme myös etäopetusmahdollisuuksiin.

 

Oppilaiden tavoitteiden asettelu ja ahkera harjoittelu ei mene hukkaan: pyrimme ottamaan entistä enemmän käyttöön mm. videointia ja muita teknologian mahdollisuuksia esitysten taltioimiseksi (iPadit, kännykät…).

 

Opettaja voi oman harkinnan mukaan pitää esim. luokkakonsertin/matinean ilman yleisöä, samoin suunnitellut tasosuoritukset ja muutamat muut konsertit pienemmillä ryhmillä voidaan toteuttaa ilman suurta yleisöä. Näistä tulee erikseen tiedotusta oppilaille/perheille suoraan opettajilta.

 

Jokainen oppilas ja henkilökunnan jäsen huolehtii omalta osaltaan vastuullisesti käsihygieniasta eikä tule paikalle sairaana/puolikuntoisena sekä ilmoittaa rehtorille välittömästi, mikäli on altistunut virukselle.

 

Musiikkiopiston opetustiloissa olevaa soittimistoa tehosiivotaan (flyygelit, pianot, teknologialaitteet…) ja tiloissa yleisesti siivouksen palvelutuottajat nostavat siisteys- ja hygieniatasoa. Tämän lisäksi opettajat huolehtivat tarkasti omissa luokissaan käsihygieniasta.

 

Kiitos yhteistyöstä ja ymmärryksestänne - huolellisuudella ja hyvällä yhteistyöllä eteenpäin.

 

Minna-Maria Pesonen, rehtori

Päivitettyä lisätietoja viruksesta saa mm. täältä: KORONAVIRUS

---------------------------------------------------------
17.3.2020 TIEDOTE musiikinopetuksesta ajalla 18.3-13.4.2020


Hyvät IHMO:n oppilaat ja perheet, henkilökunta
Noudatamme viranomaisten antamia suosituksia ja määräyksiä. Huolehdimme henkilöstömme sekä oppilaiden turvallisuudesta ja ennaltaehkäisemme osaltamme koronavirustartuntojen leviämisen. 

Itä-Helsingin musiikkiopiston lähiopetus toteutetaan etäopetuksena ajalla 18.3.-13.4.2020
-musiikkiopiston opetustilat suljetaan ke 18.3.2020 alkaen, hakekaa opiston tiloissa mahdollisesti olevat soittimet ja muut opiskeluvälineet koteihin hyvissä ajoin
-instrumenttiopettajat tiedottavat suoraan perheitä siitä, miten etäopetus käytännössä järjestetään
-musiikin perusteiden opettajat tiedottavat ryhmiään etäopetuksen menetelmistä
-Muskarilaisten etäopetuksen järjestämisestä tiedotetaan huoltajille tämän viikon aikana
-orkesteri-, kuoro- ja muu ryhmäopetus on aiempien tiedotteiden mukaan tauolla
-toivomme ymmärrystä ja yhteistyötä, vaikka kaikkiin kysymyksiin ei heti olekaan vastausta
-seuratkaa tarkasti sähköpostianne, poikkeustilanne päivittyy koko ajan
-etäopetusohjeet ovat nähtävillä kotisivuillamme myöhemmin/lähetetään opettajien toimesta

Yhteinen tavoitteemme on, että suunnitellut opinnot saadaan suoritettua alustavan suunnitelman mukaan, sopeutettuna tähän tilanteeseen. Kuten peruskouluissa, poikkeustilanteen vuoksi oppimistavoitteissa joudutaan joustamaan. 

Musiikki on osa elämää, erityisesti kriisitilanteissa tärkeä ja voimaannuttava asia, koko perheelle. Lapset ja nuoret ovat nyt enemmän kotona, harrastus seuraa mukana. Toteuttamalla etäopetusta yhteistyössä perheiden kanssa niin hyvin kuin se poikkeustilanteessa on mahdollista, pääsemme parhaaseen lopputulokseen. 
Toivomme, että perheissä keskustellaan koronaviruksesta ja annetaan lapsille turvallisuuden tunne siitä, että pienillä teoilla on merkitystä ja tilanne on niin hyvin hallinnassa, kuin vain voi. Soitonopettaja on oppilaalle tärkeä aikuinen, toivottavasti etäopetushetket opettajan kanssa tuovat tukea perheiden poikkeukselliseen arkeen.
Seuraamme edelleen Suomen valtion, Opetusministeriön/Opetushallituksen, THL:n ja HUS:n suosituksia ja määräyksiä. Toimintamme vertautuu pääasiallisesti koulu- päiväkotitoimintaan. Musiikkioppilaitosten osalta tilannetta voi seurata suoraan Taiteen perusopetusliiton sivuston kautta. Sivulle on päivitetty myös viranomaislinkit. https://artsedu.fi/2020/03/taiteen-perusopetus-ja-koronavirus/

Toivomme ymmärrystä, hyvää yhteistyötä ja innovatiivisia hetkiä lastenne kanssa – poikkeuksellinen kriisitilanne voi tuoda myös jotakin hyvää ja uutta.

Minna-Maria Pesonen, rehtori
-------------------------------------------------------

7.4.2020 Tiedote etäopetuksen jatkumisesta

Hyvät IHMOn oppilaat ja perheet, henkilökunta
Noudatamme viranomaisten antamia suosituksia ja määräyksiä edelleen. Viime viikolla Suomen hallituksen linjausten ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamien ohjeiden mukaan etäopetus jatkuu myös IHMOssa ainakin 13.5.2020 asti. 

Lämmin kiitos kaikille tähänastisesta – nopea siirtymä etäopetukseen vaati IHMOssakin valtavasti opettajien työtä, perheiden kanssa yhteistyötä ja joustoa, kokonaisuuden huomioimista. Koko suomalainen yhteiskunta on näyttänyt aivan uuden mittakaavan siinä, mitä kriisistä yhdessä selviäminen tarkoittaa. Ja positiivinen asenne auttaa – kaikki järjestyy, me selviämme tästä. Vaikka musiikinopiskelussa etäopetus ei koskaan tule korvaamaan lähiopetusta ja tärkeää kontaktia opettajan ja oppilaan välillä, tämä äkillinen tilanne on myös poikinut jotakin uutta ja hyvää, yllätyksiäkin. Monella oppilaalla on harjoitteluinto teknologian keinoin noussut uuteen ulottuvuuteen, oppimisen tueksi kekseliäisyyttä ja loistavaa vuorovaikutusta on rakennettu mitä moninaisimmin tavoin. 

Kollegioissa on tehty valtavasti työtä, jotta mahdollisimman monet suunnitelluista tavoitteista ja opinnoista toteutuu, ehkäpä myöhemmin rakentuu ”kevätetäsoittojakin”. Upeaa on ollut kuulla, että oppiminen on edennyt, muskarilaisilla ja muilla ryhmillä on ilo otettu irti koko perheen kesken, yhdessä musisoiden. Koko ajan tietenkin tarkkaan huomioiden kokonaisvaltainen jaksaminen ja koko perheen tilanne. Jos jokin asia askarruttaa, ole suoraan opettajaasi yhteydessä, tarpeen tullen voitte kääntyä myös hallinnon puoleen.

Tärkeintä on, että turvallinen arki jatkuu ja Suomessa sekä koko maailmassa käytävästä koronaviruksen vastaisesta taistelusta seuraa meille kaikille turvallinen huominen. Ja elämä jatkuu, siitä on todisteena myös instrumenttioppilaille lähetetty jatkoilmoittautumislinkki Eepos-oppilashallinto-ohjelmasta – varsin ilahduttava määrä, yli 70% on jo vastannutkin. Linkki on auki 13.4.2020 asti - jatkavien rinnalle otetaan uusia oppilaita jälleen ensi syksynä aloittamaan taival musiikin maailmassa. Muskarilaisten jatkoilmoittautumislinkki lähetetään huhti-toukokuun vaihteessa.

Toivon kaikille aurinkoista ja voimaannuttavaa pääsiäisenaikaa ja kevään odotusta - pysytään terveinä!

Minna-Maria Pesonen, rehtori


Takaisin tapahtumalistaan