10.02.2020, klo 09:00 - 14.02.2020, klo 17:00

Porolahden peruskoulun painotetun musiikin opetuksen soveltuvuuskokeet

Ilmoittautumispäivänä Porolahden peruskoulun painotetun musiikin opetukseen ilmoittautuneet kutsutaan kirjeitse soveltuvuuskokeisiin. Soveltuvuuskokeet pidetään musikkiopiston Iiris-keskuksen toimipisteessä, 2. kerroksessa.

Soveltuvuustesteissä tarkkaillaan erityisesti lapsen omaa kiinnostusta musiikkia kohtaan ja pyritään löytämään lapselle juuri hänelle sopiva soitin viidestä soittimesta (viulu, alttoviulu, oboe( väyläsoitin nokkahuilu), kantele ja piano.

Kaksiosainen soveltuvuuskokeen ensimmäinen osa on ryhmätesti, joka toteutetaan n. 610 oppilaan ryhmässä. Testin kesto on 30—40 minuuttia. Ryhmätilanteessa kartoitetaan lapsen kykyä noudattaa annettuja ohjeita, sekä musiikillisia perusvalmiuksia (rytmitaju, pulssitaju, melodiantoisto). Lisäksi lauletaan yhdessä tuttuja lastenlauluja (laululista ilmoitetaan kutsukirjeessä). Testiin voi valmistautua tutustumalla lauluihin jo kotona.

Suurin osa painotetun musiikin opetuksesta tapahtuu erikokoisissa ryhmissä. On olennaista, että lapsi kykenee alusta asti työskentelemään pienryhmässä ja keskittyy toimimaan annettujen ohjeiden mukaan. Musiikillisia valmiuksia (rytmitaju, pulssitaju, melodiantoisto, laulu) kartoitetaan ryhmätilanteessa.

Ensimmäinen osa pisteytetään seuraavasti:
rytmitaju: /3 p, pulssitaju: /3 p, melodiantoisto: /3 p ja oma laulu: /3 p,

Musiikilliset perusvalmiudet               /12p.

Yksilötestiin valitaan ryhmätestin jälkeen pistejärjestyksessä max. 50 hakijaa.

Yksilötestaus
Tehtävissä kartoitetaan lapsen musiikillisia perusvalmiuksia. Testin kesto n. 40—45 min. Toinen osa pisteytetään seuraavasti:
rytmitaju: /3 p, pulssitaju: /3 p, melodiantoisto ja oma laulu: /5 p, soinnun kuuntelu: /1 p.

Soveltuvuusosassa kartoitetaan lapsen riittävät motoriset valmiudet soitonopiskeluun. Alkavan 1.luokan soittimien kokeilun kautta katsotaan, miten eri instrumentit soveltuvat lapselle niin fyysisesti (jousisoitin/puhallin/harmoniasoitin) kuin mieltymysten suhteen (soveltuvuus: /12 p).

Musiikilliset perusvalmiudet  /12p.

Musiikilliset valmiudet (soveltuvuus)  /12 p

yksilötestin pisteet  /24 p

Yksilötestin yhteydessä keskustellaan vanhempien kanssa. Peruskouluaineiden ohella lapsen painotetun musiikin opiskelu vaatii myös perheeltä panostusta ja osallistumista, musiikista tulee vähitellen koko perheen harrastus. Opettajat tukevat oppilaiden motivaatiota soittamiseen, vanhempien aito kiinnostus muodostaa osan lapsen motivaatiopaketista.

 Takaisin tapahtumalistaan