Painotettu musiikinopetus Porolahden peruskoulussa

Porolahden peruskoulun painotetun musiikin opetuksen luokkien 1—9 M oppilaiden pakettiin sisältyy mahdollisuus osallistua soittoryhmän kerhotunneille, jotka toteutetaan yhteistyössä Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa. ”IHMU”-lyhenne/lempinimi juontaa juurensa yhteistyön alkuvuosista (katso lisää erillinen historiikki: www.ihmu.fi). Painotettua musiikin opetusta on näillä luokilla annettu jo vuodesta 1999 lähtien.

Perusopetuksesta vastaa Porolahden peruskoulun opetushenkilöstö ja koulupäivän yhteydessä tapahtuvasta soiton ryhmäopetuksesta vastaavat Itä-Helsingin musiikkiopiston opettajat.  Painotetun musiikin opetuksen  luokat erottuvat Porolahden muista luokista olemalla jokaisella luokkatasolla M-luokka. M-luokkia on kutakin luokkatasoa vain yksi (ei rinnakkaisluokkaa) ja 1.luokalle valitaan vuosittain 26 oppilasta.