Painotettu musiikinopetus Porolahden peruskoulussa

Porolahden peruskoulun painotetun musiikin opetuksen luokat 1-9 M  toteutetaan yhteistyössä Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa. "IHMU" on lyhenne ja lempinimi, joka juontaa juurensa yhteistyön alkuvuosista. Painotettua musiikin opetusta on näillä luokilla annettu jo vuodesta 1999 lähtien.

Perusopetuksesta vastaa oma luokanopettaja ja koulupäivän aikana tapahtuvasta soiton ryhmäopetuksesta vastaavat Itä-Helsingin musiikkiopiston opettajat. Koulupäivään integroidut soiton ryhmätunnit, kerhotunnit, mahdollistavat työskentelyn lasten ollessa vielä virkeitä ja vastaanottavaisia. Painotetun musiikin opetuksen  luokat erottuvat Porolahden muista luokista olemalla jokaisella luokkatasolla M-luokka. M-luokkia on kutakin luokkatasoa vain yksi (ei rinnakkaisluokkaa) ja 1.luokalle valitaan vuosittain n. 25 oppilasta.