Mikä IHMU on?

Porolahden peruskoulun painotetun musiikin opetuksen IHMU 1-9 M -luokat toteutetaan yhteistyössä Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa. IHMU on lyhenne ja lempinimi, joka juontaa juurensa varhaisista yhteistyön alkuvuosista. Painotettua musiikin opetusta on näillä luokilla annettu jo vuodesta 1999 lähtien.

Opetuksen painopiste on klassisessa musiikissa ja monipuolisessa yhteismusisoinnissa. Perusopetuksesta vastaa oma luokanopettaja ja soitonopetuksesta Itä-Helsingin musiikkiopiston opettajat. Musiikkitunnit ovat pääosin osana koulupäivää, jolloin lapset ovat virkeitä ja vastaanottavaisia. Musiikkipainotteiset luokat erottuvat Porolahden muista luokista olemalla jokaisella luokkatasolla M-luokka. M-luokkia on kutakin luokkatasoa vain yksi (ei rinnakkaisluokkaa) ja 1.luokalle valitaan vuosittain n. 25 oppilasta.