Porolahden peruskoulun painotettu musiikin opetus

Musiikkikylpy Itä-Helsingin sydämessä

Porolahden peruskoulun musiikkipainotteiset "IHMU-luokat" 1 - 9 M toteutetaan yhteistyössä Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa. Perusopetuksesta vastaa Porolahden peruskoulun opetushenkilöstö ja koulupäivän aikana tapahtuvasta soiton ryhmäopetuksesta vastaavat Itä-Helsingin musiikkiopiston opettajat. Musiikkitunnit ovat osana koulupäivää, jolloin lapset ovat virkeitä. Koulu sijaitsee puistomaisessa pihapiirissä Strömsinlahdella.

Painotetun musiikin opetuksen luokilla painopiste on klassisen musiikin opetuksessa ja monipuolisessa yhteismusisoinnissa. Ensimmäiseltä luokalta aloittaville oppilaille koulu tarjoaa laajasta soitinvalikoimasta viisi eri vaihtoehtoa

Lapsen ja perheen kiinnostus musiikkiin on tärkeää. Kouluun hakevien lasten ei tarvitse osata soittaa. Oppilaita otetaan kaikkialta Helsingistä. Peruskouluopetus ja soiton ryhmätunnit ovat maksuttomia. Viikoittaisista yksityissoittotunneista maksetaan musiikkiopiston lukukausimaksu.

Roihuvuoren kulttuuritimantti

Säännöllisen musiikinopiskelun on todettu tukevan muuta oppimista ja kehittävän mm. ilmaisu- ja keskittymiskykyä sekä tarkkaavaisuutta ja muistia. Opiskeleminen pienryhmissä on myös sosiaalisesti kasvattavaa ja itsetuntoa vahvistavaa. Painotetun musiikin opetus Porolahden peruskoulussa tarjoaa erityisen oppimis- ja kasvuympäristön tavallisille lapsille. Painotetun musiikin opetuksen 1-9 M luokat käyneellä lapsella on mahdollisuus edetä jopa musiikin ammattiopintoihin.

Soitinopetuksessa alkutaipaleella käytetään Colourstrings- metodia, joka on kehitetty Itä-Helsingin musiikkiopistossa. Metodi tunnetaan maailmanlaajuisesti ja sen lapsilähtöisyyttä pidetään ainutlaatuisena.