Porolahden peruskoulun painotettu musiikin opetus

Musiikkikylpy Itä-Helsingin sydämessä

Porolahden peruskoulun painotetun musiikin opetuksen 1 – 9 M luokat toteutetaan yhteistyössä
Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa. Perusopetuksesta vastaa Porolahden peruskoulun opetushenkilöstö ja koulupäivän
aikana tapahtuvasta soiton ryhmäopetuksesta vastaavat Itä-Helsingin musiikkiopiston opettajat.
Soiton ryhmäoptus kerhotunnit on integroitu osaksi  koulupäivää, jolloin lapset ovat virkeitä.

Painotetun musiikin opetuksen luokilla painopiste on klassisen musiikin opetuksessa ja monipuolisessa yhteismusisoinnissa.
Ensimmäiseltä luokalta aloittaville oppilaille koulu tarjoaa laajasta soitinvalikoimasta viisi eri vaihtoehtoa

Lapsen ja perheen aito kiinnostus musiikinopiskelua kohtaan on tärkeää. Kouluun hakevien lasten ei tarvitse osata soittaa.
Oppilaita otetaan kaikkialta Helsingistä. Peruskouluopetus ja soiton ryhmätunnit ovat maksuttomia.
Viikoittaisista musiikkiopiston yksilösoittotunneista maksetaan musiikkiopiston lukukausimaksu.

Roihuvuoren kulttuuritimantti

Säännöllisen musiikinopiskelun on todettu tukevan muuta oppimista ja kehittävän mm. ilmaisu- ja keskittymiskykyä sekä
tarkkaavaisuutta ja muistia. Opiskeleminen pienryhmissä on myös sosiaalisesti kasvattavaa ja itsetuntoa vahvistavaa.
Painotetun musiikin opetus Porolahden peruskoulussa tarjoaa erityisen oppimis- ja kasvuympäristön tavallisille lapsille.

Soitinopetuksessa alkutaipaleella useissa  soittimissa käytetään Colourstrings- metodia, joka on kehitetty Itä-Helsingin musiikkiopistossa.
Metodi tunnetaan maailmanlaajuisesti ja sen lapsilähtöisyyttä pidetään ainutlaatuisena.