Porolahden peruskoulun painotettu musiikin opetus

Musiikkikylpy Itä-Helsingin sydämessä

Porolahden peruskoulun painotetun musiikin opetuksen luokkien 1-9 M oppilaiden pakettiin sisältyy mahdollisuus osallistua soittoryhmän kerhotunneille,
jotka toteutetaan yhteistyössä Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa.
Perusopetuksesta vastaa Porolahden peruskoulun opetushenkilöstö ja koulupäivän
yhteydessä tapahtuvasta soiton ryhmäopetuksesta vastaavat Itä-Helsingin musiikkiopiston opettajat.

Painotetun musiikin opetuksen soittoryhmä kerhotunneilla painopiste on klassisen musiikin opetuksessa ja monipuolisessa yhteismusisoinnissa.
Ensimmäiseltä luokalta aloittaville oppilaille kerhotoiminta tarjoaa laajasta soitinvalikoimasta viisi eri vaihtoehtoa.

Roihuvuoren kulttuuritimantti

Soitinopetuksessa alkutaipaleella useissa  soittimissa käytetään Colourstrings-metodia, joka on kehitetty Itä-Helsingin musiikkiopistossa.
Metodi tunnetaan maailmanlaajuisesti ja sen lapsilähtöisyyttä pidetään ainutlaatuisena.

Säännöllisen musiikinopiskelun on todettu tukevan muuta oppimista ja kehittävän mm. ilmaisu- ja keskittymiskykyä sekä
tarkkaavaisuutta ja muistia. Opiskeleminen pienryhmissä on sosiaalisesti kasvattavaa ja itsetuntoa vahvistavaa.
Porolahden peruskoulun painotetun musiikin opetuksen kokonaispaketti soittoryhmä kerhotuneineen tarjoaa erityisen oppimis- ja kasvuympäristön tavallisille lapsille.