Color Strings

12.07.2016, 17:30
IHMUperheiden sosioekonomisen kyselyn yhteenveto

Lukuvuonna 2015-2016 IHMuvanhempien keskuudessa toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin IHMUssa opiskelevien oppilaiden perheiden sosioekonomista taustaa.
Kiitos runsaasta osallistumisesta kyselyyn ja positiivisesta palautteesta!
Ohessa on yhteenveto, joka kertoo sen, että IHMU on koulu, johon kaikki ovat tervetulleita erilaisista sosioekonomisista taustoista huolimatta. Rakkaus musiikkia kohtaan on meitä yhdistävä tekijä ja se ei koe/ näe rajoja.

Kyselyn yhteenveto

Palaa