Mikä IHMU on?

Itä-Helsingin musiikkikoulu (Porolahden peruskoulun IHMU -piste ) on vuonna 1999 perustettu musiikkipainotteinen koulu, jonka painopiste on klassisen musiikin opetuksessa ja monipuolisessa yhteismusisoinnissa.

IHMU toimii Itä-Helsingin musiikkiopiston yhteydessä osana Porolahden peruskoulua luokka-asteilla 1-9. Perusopetuksesta vastaa oma luokanopettaja ja soitonopetuksesta Itä-Helsingin musiikkiopiston opettajat.

Musiikkitunnit ovat pääosin osana koulupäivää, jolloin lapset ovat virkeitä ja vastaanottavaisia.

Musiikkikoulussa kutakin luokkatasoa on vain yksi (ei rinnakkaisluokkaa) ja 1.luokalle valitaan vuosittain n. 25 oppilasta. Musiikkipainotteiset luokat erottuvat Porolahden muista luokista olemalla jokaisella luokkatasolla M-luokka.