IHMU

Musiikkikylpy Itä-Helsingin sydämessä

Itä-Helsingin musiikkikoulu IHMU on koulu, joka toimii Itä-Helsingin musiikkiopiston yhteydessä osana Porolahden peruskoulua luokka-asteilla 1–9. Perusopetuksesta vastaa oma luokanopettaja ja soitonopetuksesta Itä-Helsingin musiikkiopiston opettajat. Musiikkitunnit ovat osana koulupäivää, jolloin lapset ovat virkeitä. Koulu sijaitsee puistomaisessa pihapiirissä Strömsinlahdella.

IHMU:ssa painopiste on klassisen musiikin opetuksessa ja monipuolisessa yhteismusisoinnissa. Ensimmäiseltä luokalta aloittaville oppilaille koulu tarjoaa laajasta soitinvalikoimasta viisi eri vaihtoehtoa

Lapsen ja perheen kiinnostus musiikkiin on tärkeää. Kouluun hakevien lasten ei tarvitse osata soittaa. Musiikkikouluun otetaan oppilaita kaikkialta Helsingistä. Peruskouluopetus ja soiton ryhmätunnit ovat maksuttomia. Viikoittaisista yksityissoittotunneista maksetaan musiikkiopiston lukukausimaksu.

Roihuvuoren kulttuuritimantti

Säännöllisen musiikinopiskelun on todettu tukevan muuta oppimista ja kehittävän mm. ilmaisu- ja keskittymiskykyä sekä tarkkaavaisuutta ja muistia. Opiskeleminen pienryhmissä on myös sosiaalisesti kasvattavaa ja itsetuntoa vahvistavaa. Itä-Helsingin musiikkikoulu tarjoaa erityisen oppimis- ja kasvuympäristön tavallisille lapsille. Musiikkikoulun käyneellä lapsella on mahdollisuus edetä jopa musiikin ammattiopintoihin.

Koulun soitinopetuksessa alkutaipaleella käytetään Colourstrings- metodia, joka on kehitetty Itä-Helsingin musiikkiopistossa. Metodi tunnetaan maailmanlaajuisesti ja sen lapsilähtöisyyttä pidetään ainutlaatuisena.